Bel ons: 010 - 767 00 97
Klanten waarderen onze service op 4,9 / 5

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

AlpenReizen is een handelsnaam van Summit Travel BV.

Summit Travel BV (KvK 24349115) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Ons lidmaatschapsnummer bij het Calamiteitenfonds: 2951.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

U bent voor uw reis een verplichte bijdrage van € 2,50 per groep van maximaal 9 deelnemers verschuldigd.

Klanten woonachtig in België of andere landen vallen niet onder de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De verplichte bijdrage aan dit fonds wordt derhalve niet in rekening gebracht.